Polityka Prywatności

25.05.2018 roku w życie weszła nowa ustawa regulująca kwestie bezpieczeństwa danych osobowych - RODO (GDPR). W związku z tym chciałam cię poinformować, że Ja również dostosowałam się do nowych wymogów. 


DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator - Justyna M Smyla, Wielka Brytania. Kontakt : justapozagranicami@gmail.com
2. Strona - strona internetowa dostępna jest pod adresem http://jms79.blogspot.co.uk/
3. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość strony
4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
5. Pliki cookies – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze Strony lub zbierania statystyk dot. korzystania ze Strony
6. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie itp.
7. RODO (GDPR) – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.


DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zamówienia lub formularz zapisu na newsletter.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera. (w tej chwili nie ma na stronie newslettera ale w przyszłości pewnie się pojawi)
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.


PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celachstatystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Jednakże wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, w tym przypadku wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus, dane Użytkownika trafiają na podstawie umowy Użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.


WTYCZKI I SERWISY ZINTEGROWANE ZE STRONĄ, POPRZEZ KTÓRE ADMINISTRATOR NIE ZBIERA DANYCH.

Administrator stosuje na niniejszej Stronie funkcjonalności (np. przyciski udostępniania, możliwość pozostawienia komentarza) następujących serwisów:
 • Facebook,
 • Instagram,
 • Twitter,
 • Pinterest,
 • Google+,
 • YouTube,
 • LinkedIn,
 • system komentarzy Disqus.
Korzystając z funkcjonalności w/w serwisów, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych podmiotowi będącemu właścicielem w/w serwisów zgodnie z obowiązującą polityką prywatności tegoż podmiotu.